Press "Enter" to skip to content

Optymalizacja Stron WWW Szczecin

Niestety, jedynie co mogę poradzić, aby uniknąć takiej sytuacji, to uświadamianie klienta już od pierwszych rozmów na temat stron internetowych, że jest to nasz model działania, wedle naszego doświadczenia bardzo efektywny i w perspektywie czasu przynoszący więcej korzyści niż w podejściu konwencjonalnym. Budowanie SI w Szczecinie różni się od budowania linków. Tu możemy wykonać dach, osobno ściany, a złożenie wszystkiego (integracja) może nastąpić w ostatniej chwili w ciągu dosłownie tygodnia. Tak więc bardziej jest to podobne do budowy backlinków, gdy mamy gotowe półfabrykaty (np. przęsła), które szybko montujemy jeden po drugim, lub wszystkie jednocześnie.

Chcę tu przytoczyć również pozytywną konsekwencję takiego podziału prac. Otóż ze względu na przydzielenie 50% czasu na budowę systemu, również w takim zakresie programiści są obciążeni pracą. Oznacza to, że np. etatowy programista w projekcie będzie wykorzystany w połowie wymiaru etatu. Jeśli programista nie jest człowiekiem-orkiestrą i nie jest jednocześnie programistą, projektantem, analitykiem, architektem i kierownikiem projektu, przez połowę czasu nie będzie obciążony żadną pracą projektową. W tym czasie może być zaangażowany do prac obsługowych lub może uczestniczyć w innym projekcie w mieście Szczecin. Kolejno następujące po sobie fazy jasno określają okienka dostępności poszczególnych uczestników zespołu projektowego. Przy odrobinie sprytu, kierownik programu lub dyrektor działu SEO może zwiększyć wydajność działu i odpowiednio zrównoważyć liczbę programistów, analityków i testerów. Co do kierowników projektu SEO daje jednoznaczną wskazówkę: zarządzanie projektem, zmianą i ryzykiem jest procesem ciągłym. Zajmować się tym ma kierownik projektu. Tak więc jeden projekt — jeden kierownik projektu. Poza tym, jeśli uaktywniamy wszystkie dyscypliny projektowe, kierownik projektu będzie miał co robić. I nie mam tu bynajmniej na myśli stania za plecami i ręcznego popędzania pracowników.

Niestety SEO nie daje bezpośrednich wskazówek, na ile cykli ma być podzielony projekt. Twórcy SERP sugerują, że cykl powinien trwać około 4.-6. miesięcy. Spotkałem się również z poglądem jednego z twórców projektu SEO, że czas trwania cyklu powinien być wykładniczo proporcjonalny do czasu trwania całego przedsięwzięcia. Tak na przykład 4. miesięczny projekt powinien być podzielony na 4 cykle (każdy trwa miesiąc). W każdym z tych cykli mamy 2. tygodniowy okres aktywności programistów, dwudniowy okres uzgadniania zakresu funkcjonalnego i taki sam okres przekazania. Prace analityczne powinny trwać nieco ponad tydzień.